Menu
Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.

Albert Schweitzer

Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość.

Aleksander Świętochowski

Minimalizm jest esencją formy ogrodów; forma ogrodów sprowadzona jest do esencji.

Dick Beijer

O pracowni

Pracownia architektury krajobrazu HAŁUCHA STUDIO powstała bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trzech dziedzinach: projektowanie terenów zieleni, planowanie przestrzenne i edukacja zawodowa.


Wiedza zdobyta podczas studiów na kierunkach architektura krajobrazu, ogrodnictwo oraz urbanistyka i planowanie przestrzenne rozwinęła się w pasję tworzenia miejsc dla ludzi, w celu zaspokojenia ich naturalnej potrzeby odpoczynku.


Profesjonalizm i rzetelność wykonywanych przez Nas projektów potwierdzone jest przynależnością do Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Posiadamy również uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, przyznane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.


Swoją kreatywność rozwijamy organizując i uczestnicząc w licznych wyjazdach studialnych po parkach, ogrodach i innych przestrzeniach publicznych w Polsce i Europie.


Chcemy uczyć i dzielić się pasją tworzenia miejsc, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań jego użytkowników. Stąd zainicjowaliśmy powstanie stowarzyszenia Ogrody w stu-dniach, działającego na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych przy aktywnym udziale mieszkańców.


Zachęcamy do zapoznania się z Naszym PORTFOLIO oraz OFERTĄ skierowaną do tych, którym zależy na najwyższym poziomie kształtowanej przestrzeni.


Planowanie krajobrazu

Planowa planowanie_krajobrazu_logo
projekty_logo

Edukacja

Eduka
edukacja
edukacja
edukacja
 1. 01.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

  Prowadzenie przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu

 2. 03.

  Centrum Kształcenia Rolniczego w Brwinowie

  Wykład dla nauczycieli techników architektury krajobrazu na temat nauczania młodzieży projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD

 3. 05.

  Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Mariańskiej

  Prowadzenie szkolenia dla osób w wieku 50+ "Projektowanie i aranżacja ogrodów"

 1. 02.

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe w ZSCKR w Widzewie

  Prowadzenie zajęć oraz organizowanie wyjazdów studialnych po polskich i zagranicznych parkach i ogrodach dla słuchaczy kierunku technik architektury krajobrazu

 2. 04.

  Urząd Pracy w Paradyżu

  Prowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni"

Oferta

Projekty terenów zieleni

Planowanie krajobrazu

Edukacja

logo Współpraca z firmami ogrodniczymi nauczyła Nas, jak ważne przy realizacji są profesjonalnie wykonane projekty. Pomaga to nie tylko lepiej zaplanować prace porządkowe, budowlane i ogrodnicze, ale również daje możliwość dokładnego oszacowania kosztów związanych z ich realizacją. Na etapie realizacyjnym w sposób sprawny przebiega nadzór autorski, który gwarantuje, że wykonawca odzwierciedli wszystkie elementy zgodnie z projektem, zaakceptowanym przez inwestora.

Oferujemy projekty ogrodów przydomowych (prywatne), otoczenia firm (komercyjne), jak i przestrzeni ogólnodostępnej (publiczne).

Dysponując profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem oferujemy nasze usługi zarówno inwestorom, deweloperom, jak i biurom architektonicznym, urbanistycznym oraz urzędom zajmującym się przestrzenią publiczną. Korzystamy z programów komputerowych, umożliwiających wizualizację pomysłów, wykonywanie kosztorysów oraz pracę na różnych typach plików.

Zakres wykonywanych usług w dziale:

Inwentaryzacja dendrologiczna

Zaktualizowanie mapy sytuacyjnej pod kątem istniejących drzew oraz ich scharakteryzowanie, z określeniem gatunku, wysokości, obwodu pnia, szerokości korony, oceną stanu zdrowia i wskazaniem drzew do usunięcia (ze względów zdrowotnych lub kompozycyjnych).

Projekt koncepcyjny

Widok ogrodu z góry w kolorze wraz z kilkoma widokami z poziomu oczu człowieka z różnych części ogrodu, przedstawiających jego kompozycję, rozmieszczenie poszczególnych stref funkcjonalnych, zawierający propozycję gatunków roślin odpowiednich ze względu na stanowisko, siedlisko i proponowany styl ogrodu, ale bez określenia ich konkretnej lokalizacji i ilości.

Projekt szczegółowy

Projekt wykonawczy w technice czarno-białej, z określeniem wszystkich wymiarów i ilości. Pozwala to oszacować koszt materiałów oraz prac budowlanych i ogrodniczych, a także pomaga podjąć decyzję o ewentualnym etapowaniu realizacji projektu. W zależności od potrzeby może być to kompletny projekt lub jedna z jego składowych:

Projekt nawierzchni – dobór i opis materiałów użytych w nawierzchniach (podjazdu, ścieżek, tarasów, placyków, itp.) wraz z wymiarami i przekrojami przez poszczególne warstwy.

Projekt roślinności – lokalizacja, docelowa wielkość, ilość i rozstaw poszczególnych gatunków i odmian roślin.

Projekt oświetlenia – lokalizacja i rodzaj oświetlenia w ogrodzie.

Projekt obiektów małej architektury – zestawienie gotowych elementów ogrodowych lub autorski projekt ławek, schodów terenowych, murków, altan, tarasów, urządzeń dla dzieci, itp.

Kosztorys wykonawczy

Zestawienie i wyliczenie wszystkich materiałów i roślin użytych w projekcie, a także przybliżony koszt prac budowlanych i ogrodniczych.

Nadzór projektowy

Z przyjemnością uczestniczymy w etapie powstawania nowej przestrzeni prowadząc nadzór projektowy nad wykonawcą. Odwiedzamy ogród w miarę jego powstawania pilnując rzetelnej realizacji projektu.

Kontakt

HAŁUCHA STUDIO Piotr Hałucha

Telefon

577 900 230

Email

biuro@haluchastudio.pl

Strona internetowa

www.haluchastudio.pl

Adres

ul. Retkińska 8/15, 94-012 Łódź

NIP

793-154-27-58

REGON

367201613