Menu
Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.

Albert Schweitzer

Najcenniejszym przymiotem natury jest jej rozmaitość.

Aleksander Świętochowski

Minimalizm jest esencją formy ogrodów; forma ogrodów sprowadzona jest do esencji.

Dick Beijer

O pracowni

Pracownia architektury krajobrazu HAŁUCHA STUDIO powstała bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trzech dziedzinach: projektowanie terenów zieleni, planowanie przestrzenne i edukacja zawodowa.


Wiedza zdobyta podczas studiów na kierunkach architektura krajobrazu, ogrodnictwo oraz urbanistyka i planowanie przestrzenne rozwinęła się w pasję tworzenia miejsc dla ludzi, w celu zaspokojenia ich naturalnej potrzeby odpoczynku.


Architektura krajobrazu to jednak nie tylko projektowanie terenów zieleni. To szeroko rozumiana sztuka kształtowania krajobrazu, którego percepcja od najmłodszych lat wpływa na pojmowanie piękna.


Profesjonalizm i rzetelność wykonywanych przez Nas projektów potwierdzone jest przynależnością do Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.


Swoją kreatywność rozwijamy organizując i uczestnicząc w licznych wyjazdach studialnych po parkach, ogrodach i innych przestrzeniach publicznych w Polsce i Europie.


Chcemy uczyć i dzielić się pasją tworzenia miejsc, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań jego użytkowników. Stąd zainicjowaliśmy powstanie stowarzyszenia Ogrody w stu-dniach, działającego na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych przy aktywnym udziale mieszkańców.


Zachęcamy do zapoznania się z Naszym PORTFOLIO oraz OFERTĄ skierowaną do tych,którym zależy na najwyższym poziomie kształtowanej przestrzeni.

Planowanie krajobrazu

Planowa planowanie_krajobrazu_logo
projekty_logo

Edukacja

Eduka
edukacja
edukacja
edukacja
 1. 01.

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

  Prowadzenie przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu

 2. 03.

  Centrum Kształcenia Rolniczego w Brwinowie

  Wykład dla nauczycieli techników architektury krajobrazu na temat nauczania młodzieży projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD

 3. 05.

  Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Mariańskiej

  Prowadzenie szkolenia dla osób w wieku 50+ "Projektowanie i aranżacja ogrodów"

 1. 02.

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe w ZSCKR w Widzewie

  Prowadzenie zajęć oraz organizowanie wyjazdów studialnych po polskich i zagranicznych parkach i ogrodach dla słuchaczy kierunku technik architektury krajobrazu

 2. 04.

  Urząd Pracy w Paradyżu

  Prowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni"

Oferta

Projekty terenów zieleni

Planowanie krajobrazu

Edukacja

logo Współpraca z firmami ogrodniczymi nauczyła Nas, jak ważne przy realizacji są profesjonalnie wykonane projekty. Pomaga to nie tylko lepiej zaplanować prace porządkowe, budowlane i ogrodnicze, ale również daje możliwość dokładnego oszacowania kosztów związanych z ich realizacją. Na etapie realizacyjnym w sposób sprawny przebiega nadzór autorski, który gwarantuje, że wykonawca odzwierciedli wszystkie elementy zgodnie z projektem, zaakceptowanym przez inwestora.

Oferujemy projekty ogrodów przydomowych (prywatne), otoczenia firm (komercyjne), jak i przestrzeni ogólnodostępnej (publiczne).

Dysponując profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem oferujemy nasze usługi zarówno inwestorom, deweloperom, jak i biurom architektonicznym, urbanistycznym oraz urzędom zajmującym się przestrzenią publiczną. Korzystamy z programów komputerowych, umożliwiających wizualizację pomysłów, wykonywanie kosztorysów oraz pracę na różnych typach plików.

Zakres wykonywanych usług w dziale:

Inwentaryzacja dendrologiczna

Zaktualizowanie mapy sytuacyjnej pod kątem istniejących drzew oraz ich scharakteryzowanie, z określeniem gatunku, wysokości, obwodu pnia, szerokości korony, oceną stanu zdrowia i wskazaniem drzew do usunięcia (ze względów zdrowotnych lub kompozycyjnych).

Projekt koncepcyjny

Widok ogrodu z góry w kolorze wraz z kilkoma widokami z poziomu oczu człowieka z różnych części ogrodu, przedstawiających jego kompozycję, rozmieszczenie poszczególnych stref funkcjonalnych, zawierający propozycję gatunków roślin odpowiednich ze względu na stanowisko, siedlisko i proponowany styl ogrodu, ale bez określenia ich konkretnej lokalizacji i ilości.

Projekt szczegółowy

Projekt wykonawczy w technice czarno-białej, z określeniem wszystkich wymiarów i ilości. Pozwala to oszacować koszt materiałów oraz prac budowlanych i ogrodniczych, a także pomaga podjąć decyzję o ewentualnym etapowaniu realizacji projektu. W zależności od potrzeby może być to kompletny projekt lub jedna z jego składowych:

Projekt nawierzchni – dobór i opis materiałów użytych w nawierzchniach (podjazdu, ścieżek, tarasów, placyków, itp.) wraz z wymiarami i przekrojami przez poszczególne warstwy.

Projekt roślinności – lokalizacja, docelowa wielkość, ilość i rozstaw poszczególnych gatunków i odmian roślin.

Projekt oświetlenia – lokalizacja i rodzaj oświetlenia w ogrodzie.

Projekt obiektów małej architektury – zestawienie gotowych elementów ogrodowych lub autorski projekt ławek, schodów terenowych, murków, altan, tarasów, urządzeń dla dzieci, itp.

Kosztorys wykonawczy

Zestawienie i wyliczenie wszystkich materiałów i roślin użytych w projekcie, a także przybliżony koszt prac budowlanych i ogrodniczych.

Nadzór projektowy

Z przyjemnością uczestniczymy w etapie powstawania nowej przestrzeni prowadząc nadzór projektowy nad wykonawcą. Odwiedzamy ogród w miarę jego powstawania pilnując rzetelnej realizacji projektu.

Kontakt

HAŁUCHA STUDIO Piotr Hałucha

Telefon

577 900 230

Email

biuro@haluchastudio.pl

Strona internetowa

www.haluchastudio.pl

Adres

ul. Retkińska 8/15, 94-012 Łódź

NIP

793-154-27-58

REGON

367201613