projekty_logo

Wroć

Projekty

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK
Łódź

15.


Projekt zakładał analizę podwórek ulicy Piotrkowskiej oraz propozycję ich zagospodarowania. Część projektowa stanowiła próbę podniesienia wartości estetycznych, a zarazem przywrócenia życia wybranym podwórkom przez wprowadzenie do nich kompozycji roślinnych, obiektów małej architektury oraz nadania im konkretnej funkcji. Funkcja ta zasadniczo kontynuowała ówczesny sposób użytkowania przestrzeni podwórkowej i jedynie w niektórych przypadkach była całkowicie lub częściowo zmieniona. W poszczególnych projektach nawiązano do rodzimych gatunków roślin występujących w okolicach Łodzi, włókienniczej historii miasta oraz secesyjnych elementów pojawiających się w architekturze łódzkich zabytków.