projekty_logo

Wroć

Projekty

WALORYZACJA KRAJOBRAZOWA
Horyniec-Zdrój

16.


W projekcie dyplomowym dokonano szczegółowej analizy krajobrazu miejscowości uzdrowiskowej położonej w województwie podkarpackim. W jej toku zdefiniowano strukturę funkcjonalo-przestrzenną metodą jednostek architektoniczno- krajobrazowych, dokonano ich waloryzacji oraz zaproponowano strefy ochrony krajobrazowej. Na podstawie tej analizy wskazano kierunki zagospodarowania przestrzennego miejscowości. W drugiej części skupiono się na walorach widokowych występujących wzdłuż głównych wjazdów i zaproponowano konkretne zmiany. Miały one na celu poprawę estetyki, a tym samym lepszy odbiór uzdrowiska przez przybywających do niego turystów i kuracjuszy.