projekty_logo

Wroć

Projekty

ANALIZA ESTETYCZNA KRAJOBRAZU
Kazimierz Dolny

18.


Analiza polegała na wskazaniu w krajobrazie miasteczka widocznych obszarów, ciągów i obiektów z podziałem na wartościowe, neutralne i negatywne. Dokonano tego w dwóch płaszczyznach: na mapie pokazując zasięg tych elementów oraz na poszczególnych widokach, stanowiących sekwencję widoków wzdłuż głównych tras spacerowych.