projekty_logo

Wroć

Projekty

INWENTARYZACJA ZIELENI Z WALORYZACJĄ
Warszawa

19.


Analiza istniejącej zieleni jest ważnym etapem poprzedzającym prace projektowe nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i innych opracowań planistycznych. Wskazanie mniej lub bardziej wartościowej roślinności pomaga w podjęciu decyzji, dotyczących lokalizacji nowych terenów zieleni, czy ustalaniu wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Opracowania inwentaryzacyjne opierają się na rysunku i wykazie poszczególnych elementów. Do tej pory wykonaliśmy opracowania na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
  • Falenica Wschód w Warszawie (inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją), 2010r.
  • rejon Placu Niepodległości i Placu Reymonta w Łodzi (inwentaryzacja zieleni), 2010r.
  • Karolówka w Warszawie (inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją), 2011r.
  • Raków w Warszawie (inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją), 2012r.
  • Paluch w Warszawie (inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją), 2016r.