projekty_logo

Wroć

Projekty

ZIELEŃ PRZY PRZYCHODNI
Lublin

24.


Podwórko jakich wiele. Mała powierzchnia do zagospodarowania przy głównym wejściu do przychodni lekarskiej. Projekt zakładał pozostawienie istniejącej brzozy brodawkowatej i stworzenia miejsca do siedzenia. Jedna wersja zakłada stworzenie wyizolowanego kącika z ławeczką, druga naprowadza na wejście do budynku. W obu przypadkach zaproponowano żwirową nawierzchnię, która nie ogranicza powierzchni przepuszczalnej wokół drzewa.