projekty_logo

Wroć

Projekty

OGRÓD NOWOCZESNY
Łódź

04. PRYWATNE małe

Powierzchnia – 1000 m²


W projekcie zaproponowano dwie różne koncepcje zagospodarowania terenu przy nowoczesnym budynku mieszkalnym. Dużym atutem ogrodu był zastany drzewostan, w którym dominowała sosna pospolita, charakterystyczna dla piaszczystego podłoża. Towarzysząca im pojedyncza brzoza brodawkowata stanowiła dominantę, której wygląd zmieniał się w zależności od pory roku. Cechą wspólną obu koncepcji były proste kształty rabat, zastosowanie formowanych żywopłotów i drzew oraz minimalizm w doborze gatunkowym roślin. Jedna z koncepcji zakładała obniżenie części ogrodu i stworzenie wgłębnika, który stałby się obszarem do ekspozycji ściany wody oraz roślinności zlokalizowanej na podwyższonej rabacie.